Kaba na Slovensku

S výrobkami koncernu Kaba sa môžu užívatelia v SR stretávať už niekoľko rokov.

V oblasti mechanických a mechatronických uzamkýnacích systémov Kaba, už 20 rokov v SR, aktívne buduje a podporuje sieť spoľahlivých licenčných partnerov. Svojimi kvalitnými službami pokrývajú územie celej republiky a ponúkajú certifikované a patentovo chránené riešenia pre maximálnu bezpečnosť svojich zákazníkov.

V poslednom obobí Kaba v SR intenzívne rozvíja aj segmenty svojich ďalších výrobkov, ako systémy a komponenty on-line elektronického prístupu a dochádzky, a takisto prostriedky fyzickej kontroly prístupu (turnikety, senzorové bariéry, zabezpečené vstupy ai.).

Od svojho vzniku, v roku 1862, Kaba ponúka vždy inovatívne výroby najvyššej kvality, vždy spoľahlivo ochráni bezpečnosť a majetok svojich užívateľov.

Kaba ... viac ako bezpečnosť.

Please use our contact form to request more information on our expert partner network in your country.

Go to info request form

Go to kaba.com