Menežment prístupov

Menežment prístupov
Menežment prístupov

Riešenia vstupnej kontroly nezávislé od systému

Kaba má pripravený produktový program pre riešenia spravovania vstupov nezávislé od použitého systému. Pritom sú do jedného priechodzieho systému integrované mechanické a mechatronické produkty, digitálne kľúče a vložky, digitálne uzamykacie systémy a čítačky kariet s najmodernejším softvérom. Rozsiahle služby tento program ešte zdokonaľujú.

K rozsiahlej kontrole vstupov Kaba dodatočne ponúka funkcie ako menežment návštev a spravovanie oprávnení na vstup a parkovanie. Produkty sa dodávajú predovšetkým do komerčných budov a inštitúcií ako aj do kancelárskych budov a zariadení ako sú napr. letiská.