Workforce menežment

Workforce Management
Workforce Management

Pre optimálnu organizáciu podniku

Produktová paleta zahŕňa multifunkčné terminály na vstup, softvérové a hardvérové aplikácie na spravovanie údajov zamestnancov a návštev, menežment dverí, diaľkovo riadené čítacie moduly ako aj biometrické komponenty.

Integrácia zaznamenávania dochádzky a prevádzkových údajov do systémov kontroly vstupov optimalizuje organizáciu podniku a nakoniec aj zvyšuje produktivitu. Kaba spolupracuje v tejto oblasti so špeciálnymi systémovými integrátormi a výrobcami softvéru a preto je schopná ponúknuť zákazníkovi riešenia šité na mieru. Pre bežné ERP systémy (SAP, Oracle, Microsoft) bol vyvinutý štandardizovaný a certifikovaný komunikačný softvér.

Riešenia v oblasti Workforce menežmentu ponúka Kaba v širokom zábere od malých firiem až po veľké, globálne pôsobiace koncerny.