Keď uprednostňujete tradičnú a osvedčenú techniku kruhových číselníkov, odporúčame Vám naše mechanické kombinačné zámky. Sú vhodné do všetkých oblastí do triedy V proti vlámaniu.