Geryon security revolving doors
Geryon security revolving doors

Bezpečnostné karuselové dvere Geryon zabezpečujú chránené priestory v budove pred vstupom neoprávnených osôb a mnohorakými možnosťami ponúkajú rôzne stupne bezpečnosti. Sú vybavené senzormi na monitorovanie vnútorných priestorov. Aktivujú sa čítačkou kariet, tastermi, obslužným pultom alebo biometrickými identifikačnými systémami. V ponuke sú zosilnené prevedenia odolné voči streľbe alebo požiaru El-30 vybavené špeciálnymi posuvnými dverami a množstvo doplnkov. K produktovej palete Geryon patria aj bezpečnostné turnikety STS určené pre stredný stupeň bezpečnosti. Pre bezbariérový vstup je vhodné bočné usporiadanie otočných alebo posuvných dverí.

Zvláštnosti bezpečnostných karuselových dverí Geryon

Stĺpiky skúšané pre únikové cesty T-56 so skladacími krídlami umožňujú v panikových situáciách neobmedzenú únikovú cestu pri najvyššej ochrane.

Vďaka patentovanému blokovaniu hraničného bodu nemôže dôjsť k zablokovaniu osôb pri výpadku siete alebo pri neoprávnenom pokuse o prechod.

Výhody bezpečnostných karuselových dverí Geryon

 • stĺpiky skúšané pre panikové situácie
 • nemôže dôjsť k zablokovaniu osôb vďaka patentovanej funkcii blokovanie hraničného bodu
 • trieda odolnosti WK2 skúšaná podľa DIN V ENV 1627
 • zariadenia zo skla s pohonom v podlahe
 • možnosť zabudovania váh, hraničná hmotnosť alebo aktuálna hmotnosť
 • možnosť zatvárania na noc

Oblasti použitia bezpečnostných karuselových dverí Geryon

 • chúlostivé priestory v administratívnych a priemyselných budovách, úradoch, ministerstvách
 • banky a finančné inštitúcie
 • výpočtové a výskumné ústavy
 • vstupy pre personál na letiskách
 • elektrárne
 • vojenské zariadenia