Security Interlocks
Security Interlocks

Elektronicky monitorované bezpečnostné prechody Orthos a prechody pre ľudí spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť a ponúkajú optimálne zabezpečenie chúlostivých priestorov v budovách. Stupne bezpečnosti sa nastavujú podľa individuálnych požiadaviek: od jednoduchej autorizácie zamestnancov na čítačke kariet alebo na kódovej klávesnici až po identitu s biometrickým systémom zabudovaným vo vnútri prechodu.

K palete produktov Orthos patria aj modulárne prechody PIL-M02 slúžiace na prechod do exteriéru letiska.

Zvláštnosti bezpečnostných prechodov Orthos

Zabudovaním kontaktných podložiek alebo systému na váženie do vnútra prechodu sa znemožní prechod druhej osobe. Dodatočné biometrické identifikačné systémy vo vnútri slúžia na overenie užívateľov a vylučujú zneužitie.

Výhody bezpečnostných prechodov Orthos

 • zosilené prevedenia slúžiace na ochranu proti vandalizmu, mechanickému poškodeniu alebo proti požiaru
 • dvojzónová podložka pre dodatočnú bezpečnosť
 • dodatočná bezpečnosť sa získa zabudovaným mechanizmom na váženie s hraničnými hodnotami hmotnosti, najväčší stupeň bezpečnosti sa dosiahne meraním aktuálnej hmotnosti
 • možnosť dodania s protipožiarnými dverami
 • sklenené zariadenia pre vysoké estetické nároky

Oblasti použitia bezpečnostných prechodov Orthos

 • výpočtové strediská
 • výskumné ústavy
 • jadrové elektrárne
 • banky a finančné inštitúcie
 • chránené priestory vo vojenských budovách, firmách alebo na letiskách
 • prechody do exteriérov letiska