Revolving doors
Revolving doors

Karuselové dvere Talos ponúkajú svojou termicky oddelenou konštrukciou v rovine fasády optimálne oddelenie klímy vo vstupnom priestore. V ponuke sú rôzne varianty zodpovedajúce individuálnym požiadavkam zákazníka: paniková funkcia, integrácia manuálneho alebo motorického uzáveru na noc a veľa iných.

Karuselové dvere Talos s príslušnou výbavou sa dodávajú v rôznych triedach ochrany (proti vlámaniu, protipožiarne atď.)

Pri karuselových dverách je bezbariérový vstup zabezpečený bočným usporiadaním otočných alebo posuvných dverí.

Zvláštnosti karuselových dverí Talos

Stĺpiky skúšané pre únikové cesty T-56 so skladacími krídlami umožňujú v panikových situáciách neobmedzenú únikovú cestu pri najvyššej ochrane.

Výhody karuselových dverí Talos

 • optimálne oddelenie klímy
 • individuálny dizajn
 • štýlové sklenené zariadenia
 • riešenie pre únikové cesty
 • karuselové dvere do veľkých priestorov pre letiská, nákupné centrá atď.
 • možnosť výberu skladacích dverových krídel

Oblasti použitia karuselových dverí Talos

 • hotely
 • kancelárske a administratívne budovy
 • nákupné centrá
 • letiská, železničné stanice
 • banky a finančné inštitúcie
 • múzeá, divadlá, koncertné sály