Hotelové systémy kontroly vstupov Ilco

Ilco
Ilco

Značka Ilco reprezentuje dostupné spoľahlivé riešenia s dlhou životnosťou a s jednoduchým spravovaním. Táto produktová línia vychádza zo systému kontroly vstupov a pokrýva rôznorodé a stále sa meniace požiadavky celého trhu hotelových systémov. Kombinácia priamočiarej funkčnosti a preferovaného dizajnu architektonicky dopĺňa každé vybavenie hotela.