Lokalizovaná kontrola vstupov a biometria

Produkty Kaba s integrovanou kontrolou vstupov a produkty s biometriou umožňujú nový spôsob a druh menežmentu kontroly vstupov. Aplikácia riadenia kontroly vstupov integrovaná v riadiacej jednotke zabezpečuje, že už nie je potrebný žiadny softvér alebo server. Jedná sa o fyzický systém kontroly vstupov opierajúci sa o web, ktorý sa dá jednoducho inštalovať a je okamžite k dispozícii. Dodatočná aplikácia .NET umožňuje nastavenie pre viaceré miesta, integráciu kamier, videa, menežmentu návštev a iné.

AX.S série