Kaba exos - efektívny menežment prístupových kariet

Prehľad

Access Control - Badge Management
Access Control - Badge Management

Nové karty ľahko naprogramovať a vytvoriť

Všetky kroky pri vytváraní prístupových kariet môžu byť z väčšej časti automatizované, vrátane vzhľadu karty, programovania a vytlačenia. Toto prináša značné zjednodušenie, pretože údaje o zamestnancoch sa môžu prevziať z databanky kontroly vstupov bez toho, aby sa museli do systému zadávať nanovo.

Stratené, náhradné a uskladnené karty sú vybavené len jedným kliknutím

Kaba exos umožňuje len jedným jediným kliknutím na taký dlhý čas ako je to potrebné programovať existujúce aj náhradné karty. Týmto sa minimalizuje riziko bezpečnostných „štrbín“ pri odložených a zabudnutých kartách.

Kaba exos zaznamenáva aj históriu náhradných kariet celkove k príslušnej osobe vo firme a ponúka takto chronológiu k statusu bezpečnosti, aktuálny status, pohyby a oprávnenia na vstup.

Dokumenty