CardLink - zvýšená bezpečnosť, menšie nároky na prevádzku

Prehľad

Access Control - CardLink
Access Control - CardLink

Typický systém kontroly pozostáva z určitého počtu online dverí (prepojených) a z určitého počtu samostatných dverí. Náklady a náročnosť v súvislosti s kabelážou klesajú, ale narastá prevádzková náročnosť, pretože obsluha musí ísť ku každým dverám, aby manuálne aktualizovala prístupové práva alebo aby prečítala protokol udalostí.

CardLink rieši tento problém, pretože zjednodušuje túto metódu. Namiesto manuálnej aktualizácie prístupových práv na každých dverách sa tieto aktualizujú automaticky priložením užívateľskej karty k dverám. Užívatelia dostanú svoje prístupové práva na update terminály, ktoré sa nachádzajú na centrálnych miestach napr. pri vchode, pri výťahu alebo v jedálni. Týmto procesom sa náklady na prevádzku znížia.

Na zníženie bezpečnostného rizika pri stratených alebo ukradnutých kartách sa môžu udeliť prístupové práva na ohraničené časové obdobie, napr. na dve hodiny pre návštevy a osem hodín pre zamestnancov. Dodatočne budú mať karty pri vstupe automaticky udelenú platnosť (validáciu), ktorá im pri výstupe bude zase odobratá.

Vlastnosti

  • Systém kontroly vstupov spravuje online dvere ako aj samostatné dvere.
  • Personálne údaje a práva prístupu sa do systému zadávajú len raz, nie pre každé dvere osobitne.
  • Práva prístupu sa permanentne ukladajú, takže v budúcnosti budú kedykoľvek k dispozícii.
  • Praktický na obsluhu, pretože individuálne práva prístupov pre jednotlivé dvere sa ukladajú priamo na médiách.
  • Dvere nemusia mať kabeláž, pretože práva prístupov sú uložené na kartách (médiách).
  • Práva prístupu sú časovo vymedzené. Dvere sa otvoria, len keď má predložené médium (karta) zodpovedajúcu autorizáciu práve v tomto čase.

Aplikácie

CardLink sa odporúča v nasledujúcich situáciách:

  • Veľký počet online a samostatných dverí s relatívne vysokými nárokmi na bezpečnosť.
  • Keď je pravdepodobné, že malý systém bude počas svojej životnosti rásť, napr. pri expanzii firmy alebo pri pravidelne sa meniacich funkciách jednotlivých miestností.
  • Veľký počet užívateľských skupín, pričom každá z nich má iné požiadavky na bezpečnosť.
  • Priebežný vstup je požadovaný zriedkavo, napr. pre návštevy alebo dodávateľov.