Kaba exos - minimalizuje straty mechanických kľúčov

Prehľad

Access control - Key depot control
Access control - Key depot control

Strata alebo krádež kľúčov patrí k častým problémom firiem a organizácií, obzvlášť keď je potrebné poskytnúť dodávateľom alebo upratovacej službe vstup do firmy bez sprievodu. Náklady na výrobu náhradných kľúčov môžu rýchlo narásť.

Osvedčenou cestou je inteligentný, automatizovaný depot kľúčov v budove, ktorý minimalizuje straty a zvyšuje efektivitu. Kľúče sú takto chránené pred neoprávneným používaním tretími osobami. Depot poskytne kľúč len autorizovaným osobám, keď sa preukážu a identifikujú platným preukazom na čítačke depotu. Systém zaznamenáva, kto, kedy a aký kľúč má a kedy ho vrátil.

Vlastnosti

  • Kaba exos reguluje výdaj mechanických kľúčov cez deň aj v noci.
  • Systém automaticky zaznamenáva reálny čas vydania a vrátenia kľúčov. Takto máte kedykoľvek k dispozícii dokumentáciu s kompletnou históriou o pohybe kľúčov.
  • Kaba exos monitoruje mechanické kľúče v depote a hlási, keď nie sú vrátené načas.
  • Kedykoľvek máte prehľad o tom, koľko kľúčov je v obehu.
  • Systém chráni kľúče napr. generálny kľúč ako časť Vášho centrálneho systému a minimalizuje pritom Vaše výdavky.

Aplikácie

Kaba odporúča depot kľúčov pri týchto predpokladoch:

  • keď je potrebné hlavné kľúče a kľúče k určitým miestnostiam držať oddelene a pod kontrolou.
  • keď určité skupiny užívateľov potrebujú kontrolovaný vstup k niektorým kľúčom, napr. bezpečnostná alebo upratovacia služba.
  • keď prístup k uloženému kľúču vyžaduje autorizáciu, napr. kľúč k lekárničke
  • keď je potrebné zabezpečiť časovo kontrolovaný prístup k náhradným kľúčom napr. k serveru alebo k strojovni

Dokumenty