Kaba exos - flexibilná, viacstupňová kontrola vstupov

Prehľad

Access Control - System features
Access Control - System features

Kaba exos ponúka široké možnosti stupňovitých a inteligentných modulov, ktoré sa dajú jednoducho prispôsobiť Vašim špecifickým požiadavkám vrátane menežmentu autorizácie, návštev, parkovania, zaznamenávania času. Tento systém je vhodný do Vášho existujúceho IT prostredia a disponuje otvorenými a štandardizovanými rozhraniami. Takto sa môžu údaje jednoducho a účinne vymieňať medzi inými systémami.

Kaba exos je určený na dlhodobé využitie a ponúka úplnú kompatibilitu a škálovateľnosť. To znamená, že systém môže v budúcnosti „rásť“ a meniť sa v závislosti od Vašich požiadaviek. Takto je Vaša investícia chránená dlhodobo.

Vlastnosti

 • Spravovanie elektronických a mechanických komponentov v jednom systéme.
 • Najvyšší stupeň bezpečnosti vďaka konceptu Kaba ARIOS. Tento vysokointeligentný mechanizmus rozpozná prístupové preukazy, ktoré neboli skopírované podľa riadnej autorizácie, odmietne ich a nahlási chybu.
 • Môže byť integrovaný do IT systému firmy a do systému spracovania výplat, aby Vám ušetril náklady spojené s prípadným upgradom IT infraštruktúry.
 • Funguje s existujúcimi prístupovými kartami (preukazmi) a podporuje multifunkčnosť, napr. bezhotovostná platba, doprava, bankové prevody atď.
 • Modulárny a s možnosťou odstupňovania, takže rastie a rozširuje sa s Vaším podnikom, svetový a vo všetkých dôležitých jazykoch.
 • Prístupové práva sa môžu prispôsobiť krok po kroku, keď staré užívateľské skupiny už prístup nepotrebujú, nové skupiny prístupov ich môžu nahradiť. Napr. počas stavebných prác, keď sa projekt realizuje v niekoľkých fázach.
 • Pomocou spravovania mandantov môžu všetci nájomníci samostatne spravovať svoje vlastné prístupové práva v spoločne používanom systéme Kaba exos.
 • Rozhrania pre protipožiarne systémy, videokontrolu, alarm a systémy ochrany budov.
 • Systémové údaje a ich priebeh sa zaznamenávajú v reálnom čase pri príchode a odchode, takže v prípade vážnych udalostí máte ich celkový priebeh okamžite k dispozícii.

Aplikácie

Kaba exos je ideálny na miesta vyžadujúce zvýšenú bezpečnosť, organizačnú efektivitu, flexibilitu a užívateľský komfort. Inštaláciu Kaba exos je potrebné zvážiť v prípade, že máte jeden alebo viac z nasledujúcich problémov:

 • vysoké náklady pri náhradných mechanických kľúčoch a zámkoch
 • otázna bezpečnosť chúlostivých dokumentov
 • časté straty alebo krádeže drahých prístrojov
 • nedostatočný prehľad z dôvodu častej fluktuácie zamestnancov
 • neskalkulovateľne kolísavé alebo veľké množstvo návštev
 • dlhé čakanie pre Vaše návštevy, pretože ich prihlasovanie sa nedá naplánovať
 • rôzne skupiny užívateľov vstupujú často do rôznych priestorov
 • rôzne bezpečnostné zóny v rámci jedného areálu, napr. zóny s vysokou bezpečnosťou, verejné zóny a zóny s čiastočným prístupom verejnosti.
 • nevyhnutnosť zaznamenávania pohybu z dôvodov jeho regulácie

Komponenty

Mnohorakosť vysokomoderných samostatných a on-line komponentov umožňuje optimálnu úroveň bezpečnosti a zároveň Vám dáva úplnú voľnosť v prispôsobení systému špecifickým požiadavkám. Výber komponentov je veľký a veľa z nich získalo medzinárodné ocenenie dizajnu:

Čítačka kariet

Čítačka s vysokým leskom. Dá sa jednoducho namontovať na krídlo dverí, sklo, kov, betón alebo aj na iný materiál.

Digitálna vložka

trendová vložka na zamykanie, kompaktná, šetriaca energiu. Rôzne varianty dizajnu ponúkajú riešenie pre každé dvere.

Elektronické kovania

Tieto kovania sa dodávajú v klasickom alebo v modernom dizajne. Jednoducho sa montujú, sú vhodné na všetky typy dverí a zodpovedajú priemyselným normám.

Update-terminály

Elegantné termninály, na ktorých pracovníci získajú svoje aktualizované oprávnenia na vstup bez toho, aby museli ísť na recepciu alebo do kancelárie správcu.

Prístroje na kontrolu vstupov

Nainštalované v neverejných príestoroch, kontrolujú a monitorujú aktivitu dverí.

Dokumenty