Kaba exos - aby si nájomníci spravovali svoju bezpečnosť sami

Prehľad

Access Control - Tenant management
Access Control - Tenant management

Spravovanie a riešenie vstupov pre viacerých nájomníkov v nákupných a administratívnych centrách a vo veľkých podnikoch môže vyžadovať veľa času a námahy.

Ako je možné, že dostanete prístupové práva pre spoločnú zónu ako je napr. vstupná hala alebo jedáleň a pritom si môžete Váš prenajatý priestor spravovať samostatne?

Kaba exos je ideálnym riešením. Umožňuje viacerým nájomníkom spravovať ich prístupové práva nezávisle v centrálnom systéme a pritom zabezpečuje úplnú suverenitu.

Vlastnosti

  • Kaba exos podporuje nezávislú organizáciu jednotlivých lokalít, pobočiek alebo kancelárií tak, že nájomníci môžu spravovať svoj vlastný systém flexibilne a nezávisle v rámci celkového systému.
  • Každý čiastkový systém môže mať svoje nastavenia, kde môže zohľadniť kombináciu on-line a samostatných dverí, skupiny užívateľov, stupne oprávnení, časové funkcie a dochádzku.
  • Systém sa vytvorí len raz. To šetrí výdavky oproti samostatným menším systémom, pretože sa prerozdelí infraštruktúra aj náklady.
  • Kaba exos umožňuje nájomníkom prevádzkovať jednotlivé samostatné priestory ako je napríklad vrátnica spoločne, takže sa dosiahne rýchlejšia návratnosť investície.
  • Kaba exos zaručuje, že suverenita údajov ostane na nájomníkoch. Viditeľné sú len niektoré komplexné údaje súvisiace s nájomníkmi.

Aplikácie

Modul Spravovanie mandantov je vhodný pre kancelárske komplexy, univerzity a organizácie, ktoré majú vlastný obchodný rezort. Každý takýto rezort sa pritom považuje za „nájomníka“. Krátke typické príklady:

  • Jedna budova má spoločný vchod, ktorý využívajú všetci nájomníci. V tomto prípade sa môže časť budovy, ktorú má k dispozícii jeden nájomník, spravovať samostatne na základe zmluvy alebo ju môže spravovať nezávislý poskytovateľ služieb.
  • V budove je spoločná vrátnica pre všetkých nájomníkov. V tomto prípade je vhodné použiť modul Kaba exos Menežment návštev.
  • Keď poskytovateľ aplikácie (Application Service Provider, ASP) prevezme zodpovednosť za celý bezpečnostný systém vrátane servera a siete.
  • Kombinácie podobných prípadov ako sú uvedené vyššie.