Vylepšená produktivita s modulom Kaba exos Zaznamenávanie času

Prehľad

Access Control - Time and attendance
Access Control - Time and attendance

Chyby v podkladoch na výplatu, nedostatočné alebo nadmerné obsadenie pracovníkmi a neefektívne zaznamenávanie príchodov a odchodov Vás môže stáť nemalé peniaze.

Chcete zvyšovať produktivitu pričom budete redukovať oneskorené príchody zamestnancov, nedovolené dlhé prestávky a skoré odchody z pracoviska? Je to neúmerná námaha, zaznamenávať začiatok práce a vypĺňať formuláre na zaznamenávanie pracovného času? Musíte z bezpečnostných dôvodov zaznamenávať výpadok pracovníkov z dôvodu choroby alebo úrazu?

Vyspelý a intuitívny modul zaznamenávania času Kaba exos môže pomôcť pri všetkých takýchto požiadavkách. Komunikuje priamo so systémom spracovania výplat a s IT systémom, aby sa zaznamenávanie dochádzky čo najviac automatizovalo a tým sa redukovali náklady na spracovanie. Modul zaznamenávania času sa môže požívať buď individuálne alebo môže byť spojený s kontrolou vstupov. Máte možnosť použiť vysokomoderné terminály série B-web 9300.

Vlastnosti

 • Kaba exos je prepojený priamo so systémom spracovania výplat a podporuje rôzne pracovné modely, takže je možné spravovať pružnú pracovnú dobu, pevnú pracovnú dobu aj prácu na smeny a tým sa značne redukujú náklady spojené so spracovávaním.
 • Spravuje čas každého pracovníka vrátane pružnej pracovnej doby, nadčasov, dovolenky a statusu bezpečnosti.
 • Softvérový modul zaznamenávania času a neprítomnosti sa môže využívať individuálne alebo môže byť spojený s kontrolou vstupov.
 • Modul sa môže odstupňovať na procesy, ktoré sa týkajú celého podniku, ako sú podmienky dané zákonom, zmluvami alebo tarifami.
 • Dá sa bez ďalších dodatočných nákladov naprogramovať a prispôsobiť presným požiadavkám jednotlivých procesov vo firme.
 • Systém umožňuje zamestnancom vyžiadať si dovolenku priamo cez Smartfón alebo cez Web Client, zadávanie a opravy v údajoch o dochádzke sa môžu robiť na ktoromkoľvek mieste takže týmto sa šetria náklady na spravovanie.
 • Zabezpečí sa dodržiavanie pracovného času.

Aplikácie

Modul zaznamenávania dochádzky a času od firmy Kaba je ideálny pre presné zaznamenávanie, kontrolu a spravovanie dochádzky zamestnancov, dovoleniek, práceneschopnosti, pevného pracovného času, pružného pracovného času, práce na smeny atď. Je vhodný pre široké použitie v rôznych oblastiach:

 • výrobné podniky
 • školstvo
 • banky a finančné inštitúcie
 • zdravotníctvo
 • maloobchody
 • vojenské zariadenia
 • zariadenia pre policajtov a hasičov
 • letiská
 • komunálne podniky
 • spracovateľské podniky
 • štadióny a centrá voľného času
 • administratívne budovy veľkých podnikov a koncernov
 • hotely