Kaba exos - profesionálny menežment návštev, vyššia bezpečnosť

Prehľad

Access Control - Visitor access
Access Control - Visitor access

Spôsob akým prijímate svoje návštevy ukáže ako si ich vážite. Kaba exos Vám pomôže privítať návštevy, ale poskytne Vám aj úplnú kontrolu a prehľad počas trvania návštevy. Tento systém sa v praxi osvedčil ako profesionálny systém menežmentu návštev.

Kaba exos registruje, organizuje a monitoruje všetky návštevy podľa Vašich špecifických požiadaviek. Priebeh je regulovaný jednoducho, od prihlásenia cez Web Client, cez vydanie a vrátenie návštevníckej karty s požadovaným časovým profilom až po jednoduché pridelenie parkovacieho miesta.

Vlastnosti

  • Efektívny priebeh pri prihlásení vopred. Na recepcii si návštevy vyzdvihnú osobné karty na vstup, na ktorých sú už uložené všetky potrebné časové oprávnenia.
  • Prihlásenie prispôsobené individuálnym požiadavkam Vám umožňuje rozhodnúť sa, aké údaje sa pre jednotlivé zóny na kartu majú nahrať napr. status návštevy, osobné údaje alebo údaje o motorovom vozidle.
  • Precízna kontrola vstupov dovoľuje voľný, ale bezpečný pohyb návštev s obmedzením na určitý čas, priestor, parkovacie miesta atď.
  • Údaje sa dajú spätne vyhľadať, pretože systém protokoluje históriu návštev. Je možné ich vyhľadať kedykoľvek, čo je výhodné hlavne keď je potrebné zodpovedať niekoľko otázok idúcich po sebe.
  • Ochrana údajov a diskrétnosť sú vo Vašich rukách. Údaje sa archivujú na taký dlhý čas aký požadujete alebo ako to vyžadujú príslušné zákony vo Vašej krajine.

Aplikácie

Funkcia menežmentu návštev v Kaba exos je zvlášť užitočná pre organizácie s vysokým počtom návštev. Vlastne nechcete, aby návštevy dlho čakali na vrátnici alebo aby sa nekontrolovane pohybovali po areáli.

Bezpečnostné opatrenia zaručujú, že nesprevádzané návštevy nemôžu vstupovať na chúlostivé miesta len v prípade, že im na to dáte oprávnenie.

Túto funkciu môžete využiť aj v prípade, že chcete znížiť náklady, pretože Kaba exos umožňuje efektívny menežment priebehu návštev. V opačnom prípade môžu byť návštevy časovo náročné a nákladné.

Dokumenty