ERP- integrácia

ERP Integrated Solutions
ERP Integrated Solutions

Kaba je špičkovým výrobcom integrovaných subsystémových riešení zaznamenávania dochádzky, prevádzkových údajov a kontroly vstupov.

Zrušte nezrovnalosti medzi plánovanými údajmi Vášho ERP systému a skutočnými údajmi z prevádzky pomocou riešení Kaba B-COMM ERP 4.

Fakty o našich úspechoch na trhu s ERP riešeniami hovoria sami o sebe.